Rejestracja do systemu myTUI

W celu skorzystania ze Strefy Obsługi Klienta myTUI musisz posiadać

numer rezerwacji oraz adres e-mailowy

Nr rezerwacji
Email
close
TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej przez TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A oraz TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583) ul Wołoska 9A, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych. Podaję swoje dane dobrowolnie oraz zostałem poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
close
TAK, Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą (02-583), ul. Wołoska 9A oraz TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583) ul Wołoska 9A, na konto poczty elektronicznej, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie (zgodnie z ustawą z dnia 18 świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
pobierz regulamin myTUI w PDF

Krok 1

Podaj numer Twojej rezerwacji oraz adres mailowy (ten sam który był podany podczas zakupu, możesz sprawdzić na dołączonym do umowy potwierdzeniu podróży).

Krok 2

Na adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny. Jeżeli link aktywacyjny nie zostanie użyty w ciągu 24 godzin należy dokonać ponownej rejestracji w serwisie.

Krok 3

Po kliknięciu lub skopiowaniu do przeglądarki przesłanego linku, zostaniesz poproszony o ustanowienie hasła do serwisu my TUI.

Krok 4

Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie aktywacji Twojego konta . W celu zalogowania się do Strefy Obsługi Klienta my TUI wystarczy podać adres mailowy użyty podczas rejestracji w serwisie oraz ustanowione hasło.